Investering i nybyggnation av växthus totalt 1045 m 2

Ersätter tidigare orationella bågplasthus

I investeringen ingår också att modernisera och rationalisera växthusytor

För att öka konkurrensförmågan investeras även i ett Café

Målet är  effektivare, energisnålare ytor och bättre logistik för personal och kunder förbättra konkurrensförmågan och säkra anställdas sysselsättning i framtiden.