Planteringsråd Fruktträd Innan du planterar, titta också på allmänna planteringsråd. I väntan på plantering måste barrotade träd placeras skyddat t.ex. under en presenning på fuktig och skuggig plats. Om det dröjer längre än ett par dagar innan plantering kan ske krävs jordslagning. Fruktträd är förädlade strax ovanför roten, och när man planterar ska förädlingsstället vara precis ovan jord.

  • Slå ner ett trädstöd i planteringsgropen som räcker upp till kronans underkant. bild2_4.gif
  • Kolla så att trädet hamnar på rätt djup i gropen, annars fyll på jord.
  • Sätt ner trädet, håll det rakt och se till att alla rötter får god plats, fyll på resten av jorden och trampa till försiktigt runtom.
  • När det gäller co-odlade träd slår man försiktigt ner trädstödet genom rotklumpen efter att man planterat trädet.
  • Bind fast trädet vid trädstödet med uppbindningsband när jorden satt sig.
  • Se till att inte trädstödet kommer för nära stammen så att det skaver emot, sätt gärna något emellan vid uppbindningen t.ex. en vinkork. Bind fast trädet vid trädstödet med uppbindningsband när jorden satt sig.

De första åren är det viktigt att hålla jordytan runtom trädet fritt från gräs och ogräs, för att trädet ska kunna växa ordentligt. Den ogräsfria ytan bör vara minst lika stor som kronans omkrets. Beskärning Fruktträd  bild3_51.gif När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek. Plommon- och körsbärsträd (stenfrukter) beskäres på hösten efter skörden, och tål inte lika hård beskärning som äpple- och päronträd. Äpple- och päronträd beskäres på vårvintern, men det kan också vara bra att beskära även dessa på hösten när de blir äldre för att inte tillväxten ska bli alltför kraftig och kräfta kan motverkas. Före första växtsäsongen gör man den första beskärningen av fruktträd då man sparar 3-4 huvudgrenar som är utåtriktade med trubbiga, räta grenvinklar, riktade spiralformat åt olika håll och med ca 15 cm höjdskillnad. Ett rakt uppåtriktat toppskott sparas och konkurrentskott klipps bort. Låt toppskottet vara ett par decimeter högre än sidoskotten. Klipp in skotten ganska hårt och ovanför en utåtriktad knopp Nästa år kortar man in huvudgrenarna något samt klipper bort inåtriktade och korsande skott. Tredje året kan man spara några nya huvudgrenar då stammen växt på höjden. Nu behöver man inte korta in 3-årsgrenarna såvida inte tillväxten varit väldigt kraftig. När fruktträdet uppnått önskad sluthöjd klipps toppen av strax ovanför den översta huvudgrenen. Bakåt