Här klickar du för råd om plantering och beskärning: Prynadsbuskar Häckväxter Klängväxter Prynadsträd Fruktträd Barrväxter Bärbuskar Rhododendron Rosor Allmänna planteringsråd

bild1.gifBörja alltid med att göra i ordning en planteringsgrop. Planteringsgropen ska vara minst dubbel så stor som rotklumpen och jorden ska vara genomarbetad, uppluckrad och väldränerad. Det kan vara lämpligt att förbättra jorden i planteringsgropen genom att blanda ner t.ex. torvmull. Om det är lerjord kan det vara bra att blanda ner en del sand eller grus, och ibland även barkmull, för att göra jorden lite lättare.Nätklump runt träd och större buskar ska sitta kvar vid plantering och endast lösas upp i knuten runt rothalsen. Klumpar med säckväv eller annan konstgjord väv kan man gärna ta bort försiktigt utan att rotklumpen faller sönder, så finns det inte någon risk att rötterna inte orkar växa ut igenom väven (krukor ska givetvis avlägsnas före plantering).Klipp bort skadade och onödigt långa rötter på barrotade växter, så förbättras rotsystemets tillväxt.Efter planteringen kan det vara bra att lägga på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg vid bevattning.När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek. En liten kniv är bra att ha för att skära rent kanterna med när man sågat av en gren på ett träd.