top of page

Vårt miljöarbete

Vi jobbar aktivt för att främja en bättre miljö och hållbar framtid. 

Miljön ligger oss varm om hjärtat och vi värnar om vår natursköna planet. Därför eftersträvar vi alltid att kunna använda och erbjuda så miljövänliga produkter och varor som möjligt.

I största möjliga mån med de resurser vi har försöker vi att minska de ekologiska avtrycken. Detta är möjligt tack vare vår egen havreodling som (i kombination med flis och pellets) gör hela anläggningen självförsörjande på energi med biobränsle. 

 Vi har egen produktion av sommarblommor och krukväxter. 

Samtliga grönsaksplantor är ekologiska.  

Större delen av odlingskrukor återanvänds efter vinterförvaring tack vare att bakterier och dylikt inte överlever kylan och kan därför återbrukas nästkommande säsong.

Inga kemikaler används vid desinfektion och rengöring.

Fina Ting bidrar även till återanvändande av gamla och antika möbler.

Vi har samarbeten med flertalet närliggande producenter. För att minska transportsträckor och koldoixidutsläpp, något som våra fantastiska växter och skogar hjälper till att omvandla till syre.

 Vi strävar efter att producera växter med så låg klimatpåverkan som möjligt genom att driva upp plantorna i lägre temperaturer vilket också resulterar i kompakta och temperaturtåliga växter.

Anläggningen har ersatt vanliga lysrörarmaturer mot ledbelysning som drar 40% mindre el. 

Vi har recirkulation av näringsvatten vilket innebär att vi återanvänder vattentillförseln.

Vi har energivävar i odlingshusen med syfte att ta tillvara på värme. 

2023 installerade vi solcellspaneler på ett av ladugårdstaken för att bli mer energiförsörjande.

bottom of page